Kustosz SkarbuCzcigodny Księże Proboszczu Piotrze! Jesteś nam opoką

Nie dziw się, że życzenia strumieniem szerokim

płyną dzisiaj do Ciebie... W dniu tak uroczystym

inaczej być nie może. To rzecz oczywista!

Pozwól Księże Proboszczu, że już nie w wiązanej mowie

wspomnę liczne Twe zasługi, w skrócie je opowiem. 

 

Artykuł w „Niedzieli” opisujący nasze uroczystości z 1 czerwca ma tytuł „Kościół jest naszym skarbem”. Kustoszami tego skarbu są proboszczowie, a w historię poniatowskiego wpisane są biografie trzech. Obecny strażnik kościoła i depozytu wiary to ksiądz, podobnie, jak jego poprzednicy niezwykły, a przy tym obdarzony od Boga innymi charyzmatami. Dorosłe pokolenie miało możność za swojego życia poznać trzech kustoszy skarbu, którym Jezus powierza klucze Piotrowe; obecny to Ojciec Święty Franciszek, a w naszej małej wspólnocie ks. dr Piotr PetrykZanim przybył do nas cztery lata temu, oprócz proboszczowania w Tomaszowicach jeszcze wcześniej przez 18 lat był nauczycielem akademickim na KUL. Pracował w Katedrze Teologii Liturgii i w Instytucie Nauk o Rodzinie, pracę doktorską na temat sakramentalnych aspektów małżeństwa obronił w 1996 roku. Jest autorem haseł w Encyklopedii Katolickiej, mówi biegle po włosku. Przez 8 lat był ojcem duchownym w lubelskim Seminarium.

Po przybyciu do Poniatowej był pomysłodawcą założenia ogrodów kwiatowych na terenie przykościelnym, ale zadbał nie tylko o widoczne zewnętrzne piękno. Przeprowadził liczne remonty, w tym stropu nad kościołem, pomieszczeń parafialnych i wymianę systemu ogrzewania. Wyrafinowany intelektualista sprawdza się także jako zapobiegliwy, przedsiębiorczy gospodarz. Nie zaniedbuje rozwoju duchowego parafii, zabiega o wprowadzenie wartościowych wspólnot, takich jak Neokatechumenat, wspiera inicjatywy duszpasterskie wikariuszy i parafian.

Jest człowiekiem niesłychanie skromnym, niczym się nie chwali i zupełnym przypadkiem można się dowiedzieć, co jeszcze w życiu zrobił, co przeczytał, dokąd podróżował, gdzie z kim i o czym rozmawiał. Takiego mamy proboszcza!

W niedzielę 29 czerwca o godzinie 12.00 dziękowaliśmy Księdzu Proboszczowi za Jego posługę, prosząc o opiekę Matki Bożej oraz Boże błogosławieństwo na dalsze lata posługi kapłańskiej. Uroczystość nie mogła obyć się bez kwiatów, wzruszeń i łez, a na cześć naszego Proboszcza wysłuchaliśmy koncertu chóru z Ukrainy oraz chóru Carduelis.

 

Wydarzenia

 

Ogłoszenia duszpasterskie

 

 Schola "W mocy Ducha"

Ostatnio dodane...

Dobra Nowina

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  • Czwartek 2021-12-09, Dzień powszedni
    Mt 11,11-15Jezus powiedział do tłumów: «Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!»

Join now and claim william hill bonus - wbetting.co.uk